Có thể sử dụng chung bộ đàm mới mua và bộ đàm cũ được không?

Trong lĩnh vực viễn thông, bộ đàm (walkie-talkie) được sử dụng phổ biến trong các hoạt động liên lạc nhóm, từ các hoạt động giải trí cho đến các hoạt động cứu hộ và bảo vệ an ninh. Với sự tiến bộ của công nghệ, các nhà sản xuất đã giới thiệu những bộ đàm mới với nhiều tính năng tiên tiến hơn, tuy nhiên, khách hàng thường muốn tận dụng cả bộ đàm cũ họ đang có, và có một câu hỏi được đặt ra lúc này là liệu bộ đàm mới có thể dùng chung và liên lạc được với bộ đàm cũ mà họ đang sử dụng hay không.

Trước khi trả lời câu hỏi này, chúng ta cần hiểu rõ cơ bản về bộ đàm và các yếu tố ảnh hưởng đến việc liên lạc giữa các loại bộ đàm khác nhau. Việc liên lạc giữa các loại bộ đàm khác nhau có thể bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố như:

Công nghệ truyền tải:

Các loại bộ đàm sử dụng công nghệ truyền tải khác nhau, bao gồm công nghệ analog và kỹ thuật số (digital, DRM) (Sự khác nhau giữa hai công nghệ này bạn có thể xem tại bài viết Bộ đàm tương tự và bộ đàm kỹ thuật số). Bộ đàm kỹ thuật số sẽ không thể liên lạc được với bộ đàm analog và ngược lại, tuy nhiên, hiện nay, có một số bộ đàm đời mới được trang bị 2 loại công nghệ truyền tải trong cùng 1 thiết bị là analog và kỹ thuật số, loại bộ đàm này có thể khắc phục vấn đề tương thích công nghệ truyền tải với bộ đàm cũ.

Dải tần số sử dụng:

Các loại bộ đàm sử dụng các dải tần số khác nhau để liên lạc để phù hợp với nhu cầu sử dụng, từ các tần số VHF (Very High Frequency) đến các tần số UHF (Ultra High Frequency) và tần số SHF (Super High Frequency) (Chi tiết về các dải tần số sử dụng trong bộ đàm, xem tại bài viết này). Các bộ đàm sử dụng chung dải tần số mới có thể liên lạc được với nhau.

Tần số sử dụng và chế độ mã hóa:

Nếu 2 bộ đàm đã sử dụng chung công nghệ truyền tải và sử dụng cùng 1 dải tần thì chúng đã đủ điều kiện cần để có thể liên lạc được với nhau, điều kiện đủ là chúng có chung tần số và chế độ mã hóa (chế độ mã hóa như là mật khẩu của tần số đang dùng, nó giúp cho đảm bảo tính riêng tư của cuộc gọi trên cùng 1 tần số). HANN Châu Á có đầy đủ thiết bị và dụng cụ để giúp khách hàng có thể dùng chung được tần số và chế độ mã hóa với bộ đàm cũ.

Như vậy, việc sử dụng chung bộ đàm cũ và bộ đàm mới là hoàn toàn có thể nếu chúng cùng chung công nghệ truyền tải và dải tần số sử dụng. HANN Châu Á sẽ hỗ trợ khách hàng cài đặt chung tần số để tận dụng các bộ đàm hiện có.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *