Adapter ICOM

Adapter chính hãng ICOM

Dùng để sạc cho các bộ đàm ICOM