Tai nghe dây xoắn

Tai nghe dây xoắn có Micrô PTT cho bộ đàm